کارفرما : آقای محسن مقامی

زمان اجرا : بهار 1395 تا 1397

شرح پروژه :

این بنا در بافت تاریخی شهر آباده در استان فارس که شامل چهار حیاط و با کاربری­های موزه ، رستوران و کافه و اقامتی و نمایشگاه آثار هنری طراحی شده است . بنا با مساحت عرصه 1230 مترمربع و زیربنای 1050 مترمربع میباشد . بنای عباسقلی خان متعلق به دوره اواخر قاجار است و دارای تزئینات چوبی ، گچی و آجری نفیسی می­باشد .