کارفرما : شرکت عمران و توسعه فارس

زمان اجرا : بهار 1396 تا 1397

شرح پروژه :

بنای باغ ایلخانی در محله تاریخی سنگ­سیاه و تاسیسات ایلخانی می­باشد . عمارت باغ ایلخانی متعلق به دوره زندیه و خان ایل قشقایی شیراز است .دارای تزئینات نقاشی ، گچی ، آینه­کاری و چوبی بسیار نفیسی می­باشد . این بنا در زمینی به مساحت 3000 مترمربع و زیربنای 463 مترمربع احداث گردیده است .

کاربری پیش­بینی شده برای این بنای فاخر، رستوران است .