شرکت معماری و مرمت هنداچ کویر
ندا حاجی صادقی
مدیر بخش مرمت 

سوابق تحصیلی:

دکترای مرمت و احیا ابنیه تاریخی

Group of Historical and Masonry Structures (HMS), Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering (ISISE), Department of Civil Engineering, University of Minho, Portugal.

عنوان پایان نامه:

Conservation and safety assessment of vaulted adobe architecture in Yazd, Iran

(مرمت و ارزیابی ایمنی معماری خشتی طاقی در یزد، ایران)

کارشناسی ارشد مهندسی معماری- معماری

دانشگاه شهید بهشتی (1388-1385)

عنوان پایان نامه:

طراحی مجموعه مسکونی در بافت تاریخی یزد با توجه به معنای حیاط

کارشناسی مهندسی معماری

دانشگاه یزد (1383-1379)

 

زمینه های پژوهشی:

 • مرمت ابنیه خشتی
 • ارزیابی عددی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای خشتی
 • مطالعات آزمایشگاهی بر روی رفتار لرزه ای ساختمانهای خشتی
 • مرمت و باز زنده سازی بافت های تاریخی
 • طراحی خانه های مسکونی در بافت های تاریخی

سوابق تدریس:

 

نام­دانشگاه

عنوان­درس­ها

تاريـخ

شروع

پايان

آموزشكده فني حضرت رقيه (س) یزد

تمرین معماری2، طراحي معماري1، ترسيم فني و درك و بيان معماري2

بهمن 86

خرداد 89

آموزشكده فني و حرفه اي سما يزد

ترسيم فني - تمرین معماري2

مهر 87

بهمن 88

دانشگاه پيام نور واحد يزد

طراحي معماري 3

بهمن 88

خرداد 89

مركز آموزش عالي جواد يزد

ترسيم فني 1 و2

مهر 88

خرداد 89

دانشگاه یزد-دانشکده هنر و معماری

طراحی معماری 3 – سازه های سنتی

طراحی معماری 1-  هندسه و ساخت- کاربرد کامپیوتر در معماری

مهر 96

تا کنون

 

 

سوابق پژوهشی:

 

 • مقالات کنفرانسی:
 • Azizi, H., Mendes, N. , Lourenço, P.B., & Hajisadeghi, N. (2014). A seismic vulnerability index method for masonry schools in the province of Yazd, Iran. Paper presented at the 9th International Masonry Conference, Guimaraes, Portugal.
 • Sadeghi, N., Oliveira, D., Correia, M., Azizi-Bondarabadi, H. (2015). Seismic assessment of adobe vaulted architecture in Iran. Paper presented at 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran.
 • Sadeghi, N., Oliveira, D.V., Correia, M., Azizi-Bondarabadi, H., & Orduña, A. (2016). Numerical study on the seismic performance of adobe vaulted architecture: A case study from Iran. Paper presented at the International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering, Conference segment on Historical Masonry, Lyngby, Denmark. 
 • Sadeghi, N., Oliveira, D.V., Silva, R.A., Mendes, N., Correia, M., & Azizi-Bondarabadi, H. (2017). Performance of adobe vaults strengthened with LC-TRM: An experimental approach. Paper presented at the 3rd International Conference on Protection of Historical Constructions, Lisbon, Portugal.
 • Neda Haji Sadeghi, Mariana Correia, Daniel Oliveira (2018). Adobe vaults in vernacular architecture in the Middle East: A case study from Yazd. CIAV-2018 international conference, Tabriz, Iran.
 • Hamed Azizi-Bondarabadi, Neda Haji Sadeghi (2019). Earthquake and Vernacular Earthen Architecture, In Kerpic 2019, Turkey.
 • Zohreh Karimi-Nasab, Nariman Farahza, Neda Haji Sadeghi (2019). Structure study of Twin Yakh-Chals of Sirjan in Iran, In Kerpic 2019, Turkey.
 • Fatame Bakhshi, Nariman Farahza, Neda Haji Sadeghi (2019). In the shade of the palm tree and soil: Sustainable architecture, In Kerpic 2019, Turkey.
 • Parisa Abdshahi kharestan, Neda Haji Sadeghi, Nariman Farahza (2019). A study on the earthen houses located in Chikan village of Iran in terms of material and construction techniques, In Kerpic 2019, Turkey.
 • Nasim Mantashi, Nariman Farahza, Neda Haji Sadeghi, Roya sadat Rezaei delijanei (2019). Vernacular Architecture of Ghurtan Castle, Iran: Planning and Construction, In Kerpic 2019, Turkey.
 • Sadeghi, N., Correia, M., Oliveira, D. V., & Azizi-Bondarabadi, H. (2020). Preventive conservation of vernacular adobe heritage located in seismic-prone regions. In HERITAGE2020 (3DPast | RISK-Terra) International Conference (Vol. 44, pp. 855-860). Valencia, Spain: The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.
 • Parisa Abdshahi kharestan, Neda Haji Sadeghi, Nariman Farahza (2020). Design criteria for new construction in historic fabrics, according to international experiences (Case study: Historical Fabric of Yazd), In  Kerpic’20 8th International Conference, İstanbul Turkey, 26-27 November 2020

 

 • حاجي صادقي، ندا. ندیمی، حمید. " انسان، خانه، طبيعت"، مقاله ارائه شده در كارگاه فهم خانه، كاشان، آذر 1388. (مقاله برگزیده)

 

 • مقالات ISI :
 • Sadeghi, N., Oliveira, D., Correia, M., Azizi-Bondarabadi, H. (2018). Seismic performance of historical vaulted adobe constructions: a numerical case study from Yazd, Iran. International Journal of Architectural Heritage, , 1-19. doi: 10.1080/15583058.2017.1422573.
 • Azizi-Bondarabadi, H., Mendes, N., Lourenço, P.B., & H. Sadeghi, N. (2015). Empirical seismic vulnerability analysis for masonry buildings based on school buildings survey in Iran. Bulletin of Earthquake Engineering, 1-35. doi: 10.1007/s10518-016-9944-1
 • Sadeghi, N., Oliveira, D. V., Silva, R. A., Mendes, N., Correia, M., & Azizi-Bondarabadi, H. (2020). Experimental characterization of adobe vaults strengthened with a TRM-based compatible composite. Construction and Building Materials, 121568. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121568
 • Giordano, E., Mendes, N., Masciotta, M. G., Clementi, F., Sadeghi, N. H., Silva, R. A., & Oliveira, D. V. (2020). Expeditious damage index for arched structures based on dynamic identification testing. Construction and Building Materials, 265, 120236. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120236

 

 • پروژه های پژوهشی:
 • Researcher in Research Project: "Seismic Protection of Earthen Construction Heritage". Founded by Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (2016-2019). Supervisor: Dr. Rui Silva. Reference: PTDC/ECM-EST/2777/2014
 • Researcher in Research Project: "Behaviour Characterization and Rehabilitation of Earthen Constructions". Founded by Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (2013-2015). Reference: PTDC/ECM-EST/2396/2012.
 • حاجي صادقي. ندا، حسيني نسب. ش، زرگرچي. عباس، فهيمي. محمدرضا، " گونه شناسی خانه هاي تاريخي شهر يزد"، پروژه پژوهشی پایگاه ميراث فرهنگي استان يزد و سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري يزد، 1384.
 • همکاری در طرح پژوهشی " برنامه ریزی، طراحی و اجرای مهمانسرای سبز (زمین پناه) " که با مشارکت شرکت برق منطقه ای یزد و دانشگاه یزد تهیه و اجرا شد. (1396 تا 1398).

 

 

دوره ها و سمینارهای آموزشی:

 

Title

Lecturers

University

Date

History of Construction and Conservation

Prof. Lourenço

Prof. Branco

Prof. Valente

Prof. Vasconcelos

University of Minho

Sep. 2013

Restoration and Conservation of Materials

Prof. Artioli

Prof. Vàzquez

Prof. Alves

Prof. Vasconcelos

Prof. Slizkova

Prof. Drdacky

University of Minho

Feb. 2014

Seminar on Conservation of Cultural Heritage Buildings

Prof. Torrealva

Prof. Cancino

Prof. Machado

University of Minho

Oct. 2015

Seminar on Vernacular Seismic Culture in Portugal

Prof. Correia

Prof. Ortega

Prof. Vasconcelos

Prof. Lourenço

University of Minho

Sep. 2015

PhD Workshop (I, II and III)

-

University of Minho

Sep.2015

Sep. 2016

Sep. 2017

 

سوابق حرفه اي:

 • کارشناس طراح سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری یزد از تیر 83 تا اردیبهشت 85 و مشارکت در پروژه های
 • مرمت و طراحی جداره سازی خیابان تاریخی امام خمینی یزد.
 • مرمت، احیا و رونق بخشی مجموعه میدان خان یزد.
 • طراحی مجموعه مسکونی در محله تل یزد.
 • همکاری با مهندسان مشاور هنرسرای معماری یزد در پروژه طرح مرمت باغ تاریخی خان یزد.
 • مشارکت در پروژه طراحی و ساماندهی میدان شهید بهشتی یزد.
 • مشارکت در پروژه مستند سازی ، آسیب شناسی و تعین حریم خانه باغهای استان یزد.
 • مشارکت در پروژه مرمت، احیا و رونق بخشی محله تاریخی یعقوبی یزد.
 • مشارکت در پروژه مرمت، احیا و رونق بخشی بازار تاریخی شاهزاده فاضل یزد.
 • مشارکت در پروژه تهیه دستور العمل برداشت کالبدی از بناهای تاریخی.
 • طراحي معماری مسجد در محله آزاد شهر يزد.

 

جوایز و مقام ها:

 • رتبه دوم فارغ التحصیلی دوره کارشناسی معماری (ورودی 1379، 40 نفر) ، دانشگاه یزد.
 • رتبه بیستم در کنکور ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی در رشته معماری- منظر
 • رتبه بیست و چهارم در کنکور ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی دررشته معماری-معماری
 • رتبه دوم در کنکور ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در رشته معماری-معماری
 • رتبه سوم فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد معماری (ورودی 1385، 19 نفر) ، دانشگاه شهید بهشتی.
 • کسب عنوان مقاله برتر در كارگاه فهم خانه (موضوع طبیعت)، كاشان، آذر 1388.

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت مرمت و معماری هنداچ کویر می‌باشد.