رییس اداره ارتباطات و شبکه‌سازی مدیریت همکاریهای علمی و بین‌المللی دانشگاه یزد

مدیر گروه پژوهشی "سازه های گلین"، پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد

متولد: 1359، یزد         

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی عمران-زلزله

Group of Historical and Masonry Structures (HMS), Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering (ISISE), Department of Civil Engineering, University of Minho, Portugal

عنوان پایان نامه:

Analytical and empirical seismic fragility analysis of irregular URM buildings with box behavior.

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

دانشگاه تربیت مدرس (1385-1383)

عنوان پایان نامه:

تحلیل رفتار لرزه ای دیوار آجری تقویت شده با شبکه میلگرد و پوشش بتن

کارشناسی مهندسی عمران

دانشگاه یزد (1381-1377)

علائق پژوهشی:

 • ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه‌ای ساختمانهای مصالح بنایی
 • مرمت پیشگیرانه سازه‌ای ساختمانهای تاریخی
 • ساخت و ساز جدید با سازه های گلین
 • توسعه توابع شکنندگی لرزه ای و تحلیل ریسک لرزه‌ای سازه‌ها
 • مهندسی زلزله بر اساس عملکرد احتمالاتی
 • مهندسی زلزله برای معماران

 

سوابق آموزشی:

رديف

نام­دانشگاه

عنوان­درس­هايي­كه تدريس­­نموده­يامي­نمائيد.

تاريـخ

شروع

پايان

1

آزاد اسلامی واحد میبد

تحلیل سازه 1و2-کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

نیمسال دوم 86-87

نیمسال اول 89-90

2

آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد

ایستایی-طراحی فنی

اسفند 86

مهر 88

3

آموزشکده فنی امام علی یزد

قالب بندی بتنی-ارزیابی و نگهداری ساختمانهای بتنی-تحلیل و طراحی قطعات بتنی

نیمسال دوم 86-87

نیمسال دوم 87-88

4

دانشگاه یزد-دانشکده هنر و معماری

مقاومت مصالح و سازه های فلزی- سازه های بتنی- ایستایی

نیمسال اول 96-97

تا کنون

5

دانشگاه یزد-دانشکده مهندسی عمران

آمار و احتمال کاربرد در مهندسی عمران- ساختمانهای بنایی مقاوم در برابر زلزله- کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران-مهندسی زلزله

نیمسال اول 96-97

تا کنون

 

مقالات و کتاب:

 • کتاب:
 • تالیف کتاب با عنوان "سازه های فلزی و بتنی"، انتشارات سنجش اول کانون فرهنگی آموزش، سال 1385، شابک 3-308-393-964
 • مقالات:
 • "تحلیل رفتار لرزه ای داخل صفحه دیواربنایی تقویت شده با روکش بتن مسلح"، حامد عزیزی بندرآبادی، ع ا آقاکوچک، م سلطانی محمدی؛ نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 19، شماره 10، سال 1387، صفحه 248-239.
 • Azizi-Bondarabadi, H., Mendes, N., Lourenço, P.B., & Sadeghi, N. (2015). Empirical seismic vulnerability analysis for masonry buildings based on school buildings survey in Iran. Bulletin of Earthquake Engineering, 1-35. doi: 10.1007/s10518-016-9944-1
 • Azizi-Bondarabadi, H., Mendes, N., Lourenço, P.B. (2019). Higher mode effects in pushover analysis of irregular masonry buildings. Journal of Earthquake Engineering, doi: 10.1080/13632469.2019.1579770, 1-35.
 • Sadeghi, N., Oliveira, D., Correia, M., Azizi-Bondarabadi, H. (2017). Seismic performance of historical vaulted adobe constructions: a numerical case study from Yazd, Iran. International Journal of Architectural Heritage, 1-19. doi: 1080/15583058.2017.1422573.
 • Sadeghi, N., Oliveira, D. V., Silva, R. A., Mendes, N., Correia, M., & Azizi-Bondarabadi, H. (2020). Experimental characterization of adobe vaults strengthened with a TRM-based compatible composite. Construction and Building Materials, 121568. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.121568
 • "رفتار لرزه ای دیوارآجری تقویت شده با شبکه فولادی و پوشش بتن"، حامد عزیزی بندرآبادی، ع ا آقاکوچک، م سلطانی محمدی؛ پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران 1385
 • "تحلیل غیر خطی دیوارهای آجری تقویت شده با روکش بتن مسلح به روش ترک پخشی ثابت"، حامد عزیزی بندرآبادی، ع ا آقاکوچک، م سلطانی محمدی؛ سومین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز 1385
 • Azizi-Bondarabadi, H., Mendes, N. , Lourenço, P.B., & Hajisadeghi, N. (2014). A seismic vulnerability index method for masonry schools in the province of Yazd, Iran. Paper presented at the 9th International Masonry Conference, Guimaraes, Portugal.
 • Azizi-Bondarabadi, H. (2016) Seismic assessment of unreinforced masonry structures: Risk analysis and torsional effects. Invited lecturer at the International workshop of "Research and Doctoral Training in Retrofitting and Refurbishment of Buildings". Seville, Spain.
 • Sadeghi, N., Oliveira, D.V., Correia, M., Azizi-Bondarabadi, H., & Orduña, A. (2016). Numerical study on the seismic performance of adobe vaulted architecture: A case study from Iran. Paper presented at the International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering, Conference segment on Historical Masonry, Lyngby, Denmark. 
 • Sadeghi, N., Oliveira, D.V., Silva, R.A., Mendes, N., Correia, M., & Azizi-Bondarabadi, H. (2017). Performance of adobe vaults strengthened with LC-TRM: An experimental approach. Paper presented at the third International Conference on Protection of Historical Constructions, Lisbon, Portugal. 
 • Sadeghi, N.; Oliveira, D.; Correia, M.; Azizi-Bondarabadi, H.; Orduña, A. (2015). Seismic assessment of adobe vaulted architecture in Iran. Presented at the 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran.
 • Azizi-Bondarabadi, H., Mendes, N. , Lourenço, P.B., (2019). An analytical method for seismic vulnerability analysis of unreinforced masonry buildings. Paper presented at the 8th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering, Tehran, Iran.
 • Azizi-Bondarabadi, H., Sadeghi, N., (2019). Earthquake and vernacular earthen architecture, Paper presented at the 7th International Conference on Earthen heritage, New Technology and Management (KERPIC2019), Koycegiz, Turkey.

 

سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی:

 • سخنرانی علمی در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با عنوان "تحلیل شکنندگی لرزه ای مدارس مصالح بنایی کشور به روش های تحلیلی و تجربی"، بهمن 1397.
 • سخنرانی علمی با عنوان "واکاوی نقش مهندسی سازه و زلزله در مرمت ابنیه تاریخی"، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، بهمن 1397.
 • سخنرانی علمی با عنوان "اهمیت و جایگاه مهندسی سازه در مرمت ابنیه تاریخی"، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد، بهمن 1396.
 • سخنرانی علمی با عنوان "تاثیر فرم معماری بر رفتار لرزه ای ساختمانهای تاریخی"، پنل تخصصی هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، آبان 98.
 • کارگاه تخصصی سه روزه با عنوان " تحلیل حالت حدی سازه‌های تاریخی"، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اردیبهشت 99.

 

 

پروژه های پژوهشی:

 • Researcher in Research Project: "Assessment of the seismic performance of masonry structures using innovative displacement-based methods". Founded by Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (2013-2016). Supervisor: Prof. Paulo B. Lourenço, Prof. Graça Vasconcelos. ISISE, University of Minho. Reference: SFRH/BPD/94430/2013 (Concluded).
 • Researcher in Research Project: "Seismic Protection of Earthen Construction Heritage". Founded by Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (2016-2019). Supervisor: Dr. Rui Silva. Reference: PTDC/ECM-EST/2777/2014 (Concluded).
 • Researcher in Research Project: "Behaviour Characterization and Rehabilitation of Earthen Constructions". Founded by Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (2013-2015). Reference: PTDC/ECM-EST/2396/2012 (Concluded).
 • همکار طرح در پروژه پژوهشی با عنوان "برنامه ریزی، طراحی و اجرای مهمانسرای سبز (زمین پناه)" با عاملیت دانشگاه یزد و شرکت برق منطقه ای یزد، 1396 (اتمام یافته).
 • همکاری پژوهشی با تیم محققین دانشگاه جنوا ایتالیا در توسعه بخشی از نرم افزار مدل سازی ساختمانهای مصالح بنایی موسوم به TREMURI جهت استفاده در تحلیل دینامیکی غیر خطی و تولید توابع تحلیلی شکنندگی لرزه ای، 2012-2017 (اتمام یافته).
 • همکار طرح در پروژه پژوهشی با عنوان "تهیه دستورالعمل تجویزی احداث بناهای خشتی در محدوده‌ی تاریخی شهر یزد"، با عاملیت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت توسعه بازآفرینی شهری ایران، 1398 (در حال انجام).
 • مجری طرح در پروژه پژوهشی با عنوان "حفاظت و ارزش بخشی به میراث جهانی شهر یزد"، با عاملیت دانشگاه یزد و موسسه بین المللی معماری گلین کراته فرانسه، 1398 (در حال انجام).
 • مجری طرح در پروژه پژوهشی با عنوان " تبیین نقش بهسازی لرزه‌ای در مرمت ابنیه تاریخی؛ مطالعه موردی: ساختمان تاریخی کارخانه‌ی درخشان یزد"، با عاملیت دانشگاه یزد و منطقه اقتصادی ویژه پارک علم و فناوری یزد، 1399 (در حال انجام).
 • مجري طرح در پروژه پژوهشی با عنوان " راهکارهاي استحکامبخشی لرزهاي بادگیرهاي شاخص خانـههاي تاریخی شهر یزد"، با عاملیت مرکز تحقیقات بینالمللی بادگیر یزد، 1400(در حال انجام).

سوابق حرفه ای و اجرایی:

 • همکاری با مهندسین مشاور پردیسان سازه به عنوان طراح مقاوم سازی لرزه‌ای در قالب پروژه ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی مدارس مصالح بنایی مناطق 6،11و19 تهران (مهر 84 تا اردیبهشت 86).
 • دستیار تخصصی در تیم داوری طرح های مقاوم سازی مدارس مصالح بنایی استان تهران زیر نظر دکتر علی اکبر آقا کوچک (اسفند 85 تا اسفند 86).
 • اشتغال در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد به عنوان مهندس ناظر و طراح از شهریور 82 تا شهریور 83 و از مرداد 88 تا شهریور 91.
 • همکاری با مهندسین مشاور یزد بنا، شبستان و هنر سرای معماری در قالب طراحی سازه بیش از 100000 متر مربع ساختمان اعم از فلزی و بتنی.
 • مسئول دفتر طراحی و نظارت شماره 140 سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد.
 • معاونت دفتر طرح های عمرانی دانشگاه یزد.
 • مدیر گروه پژوهشی سازه های گلین در پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد (هم اکنون).
 • رییس اداره ارتباطات و شبکه سازی دانشگاه یزد (هم اکنون).