کارفرما : شرکت عمران و توسعه فارس

زمان اجرا : بهار 1396 تا 1397

شرح پروژه :

این مجموعه شامل چهار خانه به نام­های یزدیان ، زارعی ، صف­شکن و نوروزی می­باشد که بخشی از مجموعه تاسیسات و باغ ایلخانی است . این چهار خانه با مساحت زیربنای تقریبی 4500 مترمربع می­باشد که آثار از دوره زندیه در آن مشاهده می­شود . در این مجموعه 31 فضای اقامتی بصورت مستقل پیش­بینی و رستوران و فضای پشتیبانی و آشپزخانه نیز بازطراحی شده است . از این مجموعه تنها خانه یزدیان و زارعی به ثبت آثارملی ایران رسیده است .

کاربری پیش­بینی شده برای این بنای فاخر، اقامتی و بوتیک هتل است .