کارفرما : دکتر حاجب مرتاض

زمان اجرا : بهار 1399 تاکنون

شرح پروژه :

خانه مرتاض در محله گلچینان یزد و در مجاورت دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد واقع شده است. وجه غالب این بنا متعلق به دوره صفویه می­باشد ، که آثاری از دوره ایلخانی نیز در آن مشاهده می­شود . ضلع جنوبی این بنای فاخر به شدت آسیب دیده بود که بر اساس داغی­ها و آثار بجای مانده و مطالعات باستان­شناسی و تاریخی-تطبیقی، بازسازی شده است. کاربری پیش­بینی شده برای این بنا، آموزشی می­باشد .