متولد 1362

کارشناس ارشد معماری / دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

سوابق آموزشی :

n تدریس مرمت / دانشکده هنر و معماری داشگاه آزاد واحد نائین

سوابق حرقه ای مرمت و معماری :

عنوان پروژه : طرح مرمت و احیاء مجموعه پردیسان فهادان یزد/ کارفرما : دفتر طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی کل کشور/ سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسان مشاور شمسه یزد / سال :  1381

عنوان پروژه : طرح مرمت و احیاء باغ پهلوان­پور یزد/کارفرما : دفتر طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی کل کشور / سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسین­مشاورشبستان یزد/ سال :  1382

عنوان پروژه : طرح مرمت و احیاء کارگاه شیرینی سازی حاج خلیفه طحانزاده یزد/کارفرما : آقای حاج حسین طحانزاده/ سمت :  طراح  / سال :  1383

عنوان پروژه : طرح مجموعه تجاری بافقی­های یزد/ کارفرما : شرکت مسکن سازان استان یزد / سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسین مشاور مهرگردیزد / سال :  1383

عنوان پروژه : طرح مجموعه تجاری علیچی یزد/ کارفرما : شرکت مسکن سازان استان یزد/ سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسین مشاور مهرگردیزد/ سال :  1383

عنوان پروژه : مرمت و احیاء خانه رشتی­ها (هتل سنتی یزد)/ کارفرما : شرکت مسکن­سازان استان یزد/ سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسان مشاور شبستان یزد / سال :  1383

عنوان پروژه : طرح ساماندهی مجموعه امیرچقماق شامل : راستگرد خیابن امام خمینی به سلمان فارسی و بلعکس  ، جداره حسنیه ، کلک حسینیه و جلوخان مسجد/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان یزد/ سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسین مشاور مهرگردیزد / سال :  1384

عنوان پروژه : طراحی منزل مسکونی آقای شریفی/ کارفرما : آقای محمد حسین شریفی/ سمت :  طراح  / سال :  1384

عنوان پروژه : طراحی منزل مسکونی عرب/ کارفرما : آقای رضا عرب/ سمت :  طراح / سال :  1384

عنوان پروژه : طرح مرمت و احیاء کاروانسرای ابوالقاسم یزد/ کارفرما : آقای محمد مشتاقیون/ سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسین مشاور مهرگردیزد / سال :  1384

عنوان پروژه : طرح توسعه هتل مشیرالممالک یزد/ کارفرما : هتل-باغ مشیرالممالک یزد/ سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسین مشاور مهرگردیزد/ سال :  1385

عنوان پروژه : طرح­مرمت­واحیاء­خانه­تهرانی­ها(هتل­فهادان­یزد)/ کارفرما : شرکت هتل­های زنجیره­ای مهر یزد/ سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسین مشاور مهرگردیزد/ سال :  1386

عنوان پروژه : طرح توسعه هتل مهر یزد (خانه زرگزیزدی)/ کارفرما : شرکت هتل­های زنجیره­ای مهر یزد/ سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسین مشاور مهرگردیزد/ سال :  1386

عنوان پروژه : طرح مرمت و احیاء حمام یعقوبی یزد/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد / سمت : همکار طرح و مجری / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسان مشاور شمسه یزد / شرکت مرمت و احیاء شمسه کویر(مدیرعامل)/ سال :  1387

عنوان پروژه : طراحی منزل مسکونی آقای زارع/ کارفرما : آقای حمید زارع/ سمت :  طراح / سال :  1387

عنوان پروژه : طراحی فاز2مجتمع تجاری­حماصی یزد(مجتمع تجاری سامان ) / کارفرما : شرکت مسکن سازان استان یزد/ سمت :  طراح  / سال :  1387

عنوان پروژه : مرمت آسیاب آبی اشکذر استان یزد/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : مجری/ سازمان/شرکت همکار : شرکت مرمت و احیاء شمسه کویر(مدیرعامل)/ سال :  1387

عنوان پروژه : مرمت قلعه اسلام­آباد شهرستان صدوق/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : مجری/ سازمان/شرکت همکار : شرکت مرمت و احیاء شمسه کویر(مدیرعامل) / سال :  1387

عنوان پروژه : طرح مرمت خانه آقایی یزد/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : همکار طراحی / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسان مشاور شمسه یزد/ سال :  1387

عنوان پروژه : طرح ساماندهی روستای هفتادر یزد/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : همکار طرح / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسان مشاور شمسه یزد/ سال :  1388

عنوان پروژه : مرمت مجموعه نواب وکیل یزد (خانه حیرانی)/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : مجری/ سازمان/شرکت همکار : شرکت مرمت و احیاء شمسه کویر (مدیرعامل)/ سال :  1388

عنوان پروژه : طرح مرمت و احیاء خانه بیاد یزد/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : همکار طرح  و مجری / سازمان/شرکت همکار : شرکت مهندسان مشاور شمسه یزد / شرکت مرمت و احیاء شمسه کویر (مدیرعامل)/ سال :  1389(مدیرعامل)

عنوان پروژه : مرمت برج و باروی یزد بخش قلعه کهنه/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : مجری/ سال :  1389

عنوان پروژه : مرمت خانه حیرانی یزد/ کارفرما : موسسه آموزشی جامعه المصطفی شعبه استان یزد/ سمت : مجری/ سال :  1389

عنوان پروژه : مرمت حسینیه شاه ابوالقاسم یزد / کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : مجری/ سازمان/شرکت همکار : شرکت مرمت و احیاء شمسه کویر(مدیرعامل)/ سال :  1389

عنوان پروژه : مرمت خانه شمسه یزد /کارفرما : شرکت مهندسان مشاور شمسه یزد/ سمت : مجری/ سال :  1390

عنوان پروژه : مرمت بخشی از مدرسه مارکار یزد / کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش استان یزد/ سمت : مجری / سازمان/شرکت همکار : شرکت معماری و مرمت هنداچ کویر (مدیرعامل)/ سال :  1390

عنوان پروژه : طراحی منزل مسکونی آقای عباسی/ کارفرما : آقای محمد تقی عباسی/ سمت :  طراح و مجری/ سال :  1390

عنوان پروژه : مرمت عمارت دیوانخانه شیراز/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس/ سمت : مجری /  سال :  1391

عنوان پروژه : مرمت حسینیه بعثت یزد (شاه طهماسب)/ کارفرما : سازمان اوقاف و امورخیریه استان یزد/ سمت : مجری / سازمان/شرکت همکار : شرکت معماری و مرمت هنداچ کویر(مدیرعامل)/ سال :  1391

عنوان پروژه : مرمت خانه خجسته یزد/ کارفرما : آقای مجید خجسته/ سمت : مجری / سال :  1392

عنوان پروژه : مرمت بخشی از مجتمع اداری تجملیان/ کارفرما : آقای مجید تجملیان/ سمت : مجری / سال :  1392

عنوان پروژه : مرمت و بازسازی مدرسه شمسیه یزد/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : مجری / سال :  1393

عنوان پروژه : مرمت و بازسازی مدرسه خانزاده یزد/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : مجری / سال :  1393

عنوان پروژه : مرمت منار نظامیه ابرکوه یزد/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : مجری / سال :  1393

عنوان پروژه : طراحی دفتر فروش شرکت پکیج ایساتیس/ کارفرما : شرکت پکیج ایساتیس یزد/ سمت :  طراح و مجری/ سال :  1393

عنوان پروژه : مرمت و بازسازی نارین قلعه میبد/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد/ سمت : مجری / سال :  1394

عنوان پروژه : مرمت خانه توتونچی شیراز/ کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس/ سمت : مجری / سال :  1395

عنوان پروژه : طراحی ساختمان تجاری اداری ابراهیمی/ کارفرما : آقای مهدی ابراهیمی/ سمت :  طراح / سال :  1395

عنوان پروژه : فست فود 20 تیک شعبه یزد/ کارفرما : آقای ابوالفضل جلالی/ سمت :  طراح و مجری/ سال :  1395

عنوان پروژه : طراحی جلوخان مسجد جامع خرمی صفاشهر/کارفرما : هیات امناء مسجد جامع خرمی/ سمت :  طراح / سال :  1395

عنوان پروژه : طرح مرمت و احیاءخانقاه سلطان ابراهیم ( امامزاده شهداء ) خرمبید / کارفرما : اداره­کل­میراث فرهنگی،کردشگری وصنایع­دستی استان فارس/ سمت :  طراح و مجری/ سال :  1390 و 1391 و1396

عنوان پروژه : طرح مرمت و احیاء موزه شخصی مقامی آباده(عمارت عباسقلی خان) / کارفرما : آقای محسن مقامی/ سمت :  طراح و نظارت سال :  از 1395 تا 1397

عنوان پروژه : طرح مرمت واحیاء باغ ایلخانی/ کارفرما : شرکت عمران و توسعه فارس/ سمت :  طراح / سال :  1396

عنوان پروژه : طرح مرمت و احیاء مجموعه گردشگری ایلخانی ( خانه­های زارعی ، نوروزی ، صف­شکن و یزدیان )/ کارفرما : شرکت عمران و توسعه فارس/ سمت :  طراح / سال : 1396

عنوان پروژه : طرح مرمت و احیاء خانه سوخکیان داراب/کارفرما : اداره­کل­میراث فرهنگی،کردشگری وصنایع­دستی استان فارس/ سمت :  طراح / سال : 1397

عنوان پروژه:مرمت خانه شیخ غلامرضا فقیه خراسانی / کارفرما : اداره­کل­میراث فرهنگی،کردشگری وصنایع­دستی استان یزد/ سمت :  مجری/ سال : 1397

عنوان پروژه:طرح مرمت و احیاء مهمانسرا ویژه باغ دولت آباد یزد (عمارت تالار آینه) / کارفرما : موقوفه باغ دولت آباد یزد/ سمت :  طراح/ سال : 1398

عنوان پروژه:مرمت دانشکده هنر و معماری یزد(خانه­های شفیع­پور،ترکزاده،ناجی،مرشدی، مرتاض ،شمسایی­و صحن رسولیان ، سرای فرهنگی رسولیان) / کارفرما : دانشگاه یزد/ سمت :  ناظر / سازمان/شرکت همکار :  مهندسین مشاور آفرنیش طرح کویر/ سال : 1398

عنوان پروژه: مرمت بافت تاریخی مسجد امام علی تا خانه کدخدا ی بفروئیه میبد/ کارفرما : اداره­کل­میراث فرهنگی،کردشگری وصنایع­دستی استان یزد/ سمت :  مجری / سال : 1398

عنوان پروژه: مرمت مرکز محله حسینی تفت (آب انباروپیرانگاه)/ کارفرما : اداره­کل میراث فرهنگی،کردشگری وصنایع­دستی استان یزد / سمت :  مجری / سال : 1398

عنوان پروژه: طرح مرمت و احیاء خانه یزدگرد امیرچقماق یزد/ کارفرما : آقای هاشمی/ سمت :  طراح و ناظر / سال : 1398

عنوان پروژه: مرمت و بازسازی امامزاده سید نورالدین عقدا اردکان/ کارفرما : اداره­کل­میراث فرهنگی،کردشگری وصنایع­دستی استان یزد/ سمت : مجری / سال : 1398

عنوان پروژه: مرمت و بازسازی باغ بیدمشک / کارفرما : آقای محمدحسین دهقان / سمت : طراح و مجری / سال : 1399

عنوان پروژه: مرمت خانه مرتاض 5 / کارفرما : آقای دکتر هدی مرتاض/ سمت : طراح و ناظر / سال : 1399

عنوان پروژه: مرمت و بازسازی بخشی از برج و بارو فهادان / کارفرما : اداره­کل­میراث فرهنگی،کردشگری وصنایع­دستی استان یزد / سمت : مجری / سال : 1399

عنوان پروژه: مرمت خانه دوپندری / کارفرما : دکتر محسن عباسی هرفته / سمت : مجری / سال : 1399

عنوان پروژه: طراحی منزل مسکونی گودال باغچه / کارفرما : اقای رضا حسین­پور / سمت :طراح  / سال : 1399

عنوان پروژه: مرمت خانه ثبت احوال استان یزد / کارفرما : اداره­کل­میراث فرهنگی،کردشگری وصنایع­دستی استان یزد / سمت : مجری / سال : 1399

عنوان پروژه: مرمت بازار خان و بازار زرگری یزد / کارفرما : اداره­کل­میراث فرهنگی،کردشگری وصنایع­دستی استان یزد / سمت : مجری / سال : 1399

 

مقالات و تالیفات :

عنوان : مستندنگاری کتاب محلات شهر تاریخی یزد/ کارفرما : پایگاه پژوهشی شهر تاریخی یزد / سمت : همکار درتهیه/ سال :  1384

عنوان : مستندنگاری کتاب مساجد شهر تاریخی یزد/ کارفرما : پایگاه پژوهشی شهر تاریخی یزد/ سمت : همکار در تهیه / سال :  1385

عنوان : مستندنگاری کتاب بناهای دوره آل مظفر یزد/کارفرما : پایگاه پژوهشی شهر تاریخی یزد/ سمت : همکار طرح / سال :  1386

اجرای برگزیده مجله معمار شماره 90 / با عنوان : مرمت خانه خجسته / سال 1393

مقاله با عنوان مروری بر معماری آب انبارهای شهر یزد / همایش آب ، انسان و زمین / سال 1393

مقاله با عنوان کتیبه های قرآنی؛ آرایه ای نمادین در تزئینات  معماری اسلامی / اولین همایش ملی نقاشی­ها و دیوارنگاره­های مذهبی ایران /سال 1395

مقاله با عنوان ارائه شیوه های بازسازی گنبد خانقاه سلطان ابراهیم خرمبید- استان فارس/دوازدهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری/سال1395/تهران/ مقاله برگزیده همایش